Featured item: KFC's Comfort Zone: Een worden met een hartig taartje

/root/hook/featured-item/block[@lang=$lang]/name

KFC's Comfort Zone: Een worden met een hartig taartje
Meditatie is blijkbaar zo mainstream geworden dat het zelfs de aandacht trekt van grote adverteerders. Goed nieuws, of het begin van het einde? Een analyse van Rod Meade Sperry. Lees meer »

informatieochtend boeddhistisch vormingsonderwijs

  • 16-03-2018

Op zaterdag 14 april is er in Utrecht een informatieochtend over de opstart van boeddhistisch vormingsonderwijs voor leerlingen in het openbare primair onderwijs. Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO

Boeddhistisch vormingsonderwijs wil kinderen kennis laten maken met het leven en de leer van de Boeddha, waarin ethiek een essentiële rol speelt. Wat de waarde hiervan voor de kinderen kan zijn probeert het programma de kinderen zelf te laten ervaren. Vanuit verschillende boeddhistische tradities krijgende lessen vorm en inhoud, toegesneden op de leeftijd van de leerlingen.

Boeddhistisch vormingsonderwijs wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 aangeboden.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) nodigt leden, ouders van kinderen op openbare lagere scholen, potentiële kandidaten voor de functie van projectleider BVO en docenten BVO, onderwijsprofessionals, leraren en docenten binnen boeddhistische gemeenschappen en alle overigen die de ontwikkeling van het boeddhisme een warm hart toedragen, van harte uit om naar deze bijeenkomst te komen.

De bijeenkomst wordt gehouden in:
Het Dienstencentrum GVO/HVO
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee
Start: 10.30
Lunch: 13.00
Afsluiting: 14.00 uur

De inhoud van het programma zal later bekend worden.

Aanmelden verplicht via bvo@boeddhisme.nl voor 10 april (in verband met catering)
Vragen? Neem contact op met gvo en hvo


Lees hier meer over het boeddhistisch vormingsonderwijs >>