Featured item: Eco-Dharma: Boeddha als natuuractivist

/root/hook/featured-item/block[@lang=$lang]/name

Eco-Dharma: Boeddha als natuuractivist
Rupert Marques is niet alleen natuuronderwijzer en beoefenaar van vipassana, maar ook natuuractivist. Met het organiseren van de Wildcamp Retreat combineert hij deze drie bezigheden. Waarom doet hij en dat en hoe gaan boeddhisme en ecologie samen? René van der Stok ging mee op kamp en interviewde Marques. Lees meer »

Boeddhistische tv gaat door onder KRO-NCRV

  • 23-12-2015

Zoals bekend is valt, door overheidsbesluit, per 31 december 2015 het doek voor de Boeddhistische Omroep Stichting als onafhankelijke publieke omroep.

Boeddhistische tv-programmering gaat door

De BOS heeft in samenwerking met de Boeddhistische Unie Nederland een nieuwe partner heeft gevonden in KRO-NCRV, zodat de boeddhistische televisieprogrammering, inclusief de verspreiding daarvan via de platformen van de publieke omroep, zoals Uitzending Gemist, NPO plus of een vergelijkbare video on demand dienst, doorgaat.

KRO-NCRV krijgt, vanaf 1 januari 2016 tot en met het einde van de huidige concessieperiode in 2020, de eindverantwoordelijkheid voor het verzorgen van 23 uur boeddhistisch media-aanbod per jaar, met behulp van een specifieke boeddhistische programma-coördinator in de persoon van Laetitia Schoofs.

Wij zijn optimistisch over de samenwerking met KRO-NCRV en vertrouwen erop in deze nieuwe opzet de programmakwaliteit van de BOS te kunnen voortzetten.

Helaas betreft dit alleen programma’s voor televisie, inclusief de verspreiding daarvan via internet. Voor radio en internet – met name bodhitv.nl – is in de nieuwe opzet helaas geen (financiële) ruimte.

Onafhankelijk digitaal platform

De Stichting Vrienden van de BOS, ooit in het leven geroepen om naast de uitzendingen van de BOS ondersteunende activiteiten te ontplooien, onderzoekt nu hoe - naast de TV programma's binnen KRO-NCRV – ook een onafhankelijk digitaal platform gerealiseerd kan worden onder de naam Bodhitv. Zo blijft de boeddhistische inspiratie en dialoog levend en kunnen geïnteresseerden in het boeddhistisch gedachtegoed bereikt worden, en wellicht ook weer programma’s, eventueel uit het archief, ter beschikking worden gesteld.

Een kleine werkgroep gebruikt de eerste drie maanden van 2016 om tot een werkbaar en haalbaar plan te komen, waarbij financiering een belangrijke factor zal zijn. Gedurende die tijd zal de website Bodhitv.nl draaiende worden gehouden en ook de website van de BOS, www.bosrtv.nl blijft voorlopig online. De Vrienden van de BOS hopen in dit traject te kunnen steunen op vrijwilligers die mee willen denken of een bijdrage willen leveren aan de website.

Gedreven door de notie dat het boeddhistisch gedachtegoed zoveel kan betekenen in deze tijd én dat er expertise en ervaring is om hier vorm aan te geven, vraagt de Stichting Vrienden van de BOS om steun, zowel qua draagvlak als financieel.
Daarbij zijn nog steeds aanmeldingen als vriend van harte welkom via vriendvandebos.nl

Daarnaast doet de Stichting Vrienden van de BOS een beroep voor een extra eenmalige bijdrage om het nieuwe initiatief voor BodhiTV te ondersteunen. Deze bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL16RABO0398249369 t.n.v. Stichting Vrienden van de BOS, o.v.v. Dana.

De BOS sluit deze maand haar deuren. Voor alle correspondentie, vragen, suggesties en aanbod van hulp is het volgende e-mailadres in het leven geroepen: vriendenvandebos@boeddhisme.nl

Tot slot willen we u graag opmerkzaam maken op de laatste radio-uitzendingen, die van OBA Live op 23 en 29 december (19.00u - 20.00u) en die van De nachtgast op 24 en 30 december
(00.00u – 00.40u).