Featured item: KFC's Comfort Zone: Een worden met een hartig taartje

/root/hook/featured-item/block[@lang=$lang]/name

KFC's Comfort Zone: Een worden met een hartig taartje
Meditatie is blijkbaar zo mainstream geworden dat het zelfs de aandacht trekt van grote adverteerders. Goed nieuws, of het begin van het einde? Een analyse van Rod Meade Sperry. Lees meer »

Verjaardag Dalai Lama op de Dam

  • 07-07-2015

Enkele honderden mensen vierden afgelopen maandag in Amsterdam de 80ste verjaardag van de dalai lama. De Dam in Amsterdam werd omgetoverd tot een Tibetaans landschap. Organisator International Campaign for Tibet wil met de viering de geestelijk leider van het Tibetaanse volk eren. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de situatie in Tibet, die de afgelopen jaren sterk is verslechterd.Tsering Jampa (foto hierboven), directeur van International Campaign for Tibet, sprak tijdens de bijeenkomst op de Dam haar verontwaardiging uit over de actuele situatie in Tibet: “Het is onvergeeflijk dat door de meedogenloze Chinese onderdrukking mijn landgenoten in Tibet vervolgd en gemarteld worden als ze deze voor hen uitermate belangrijke dag proberen te vieren.” Naast toespraken was er Tibetaanse muziek en traditionele Tibetaanse ceremonies.

In het kader van de campagne “dalai lama 80 jaar” hingen vele tienduizenden gebedsvlagen achter de huiskamerramen in Nederland. Tsering Jampa: “Het vervult mij met een gevoel van innige dankbaarheid dat zoveel mensen tijdens onze actie, en op deze bijzondere en feestelijke dag zelf, hun steun betuigen aan de dalai lama en zijn geweldloze strijd voor Tibet. Door hun steun zijn zij een perfect voorbeeld van wat de dalai lama de belangrijkste menselijke eigenschap noemt: een ‘warm hart’”
Mensen die de dalai lama willen eren en het Tibetaanse volk moreel willen ondersteunen, kunnen nog steeds gratis gebedsvlaggen bestellen op www.DL80.nl