Featured item: KFC's Comfort Zone: Een worden met een hartig taartje

/root/hook/featured-item/block[@lang=$lang]/name

KFC's Comfort Zone: Een worden met een hartig taartje
Meditatie is blijkbaar zo mainstream geworden dat het zelfs de aandacht trekt van grote adverteerders. Goed nieuws, of het begin van het einde? Een analyse van Rod Meade Sperry. Lees meer »

Mettavihari beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag

  • 07-05-2015

Zes Nederlandse vipassana-leraren verwijten hun in 2007 overleden Thaise meditatieleraar Mettavihari van grensoverschrijdend seksueel gedrag met mannelijke leerlingen. Het gedrag kwam volgens deze leraren al in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw aan het licht, maar een onderzoek in het najaar van 2014 door twee van de zes leraren wees uit dat de omvang groter is dan werd gedacht en dat mensen hier schade van ondervinden. Daarop is besloten het gedrag van Mettavihari in de openbaarheid te brengen. (Bron: Boeddhistisch Dagblad)

Met deze bekendmaking zeggen de vipassana-leraren- Ank Schravendeel, Frits Koster, Johan Tinge, Marije Geurts, Dingeman Boot en Joost van den Heuvel Rijnders, dat ze dit gedrag verwerpen en achter de slachtoffers van Mettavihari staan. Ze wijzen ook op het ethisch drieluik van de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) met gedragsregels en vertrouwenspersonen waar slachtoffers van onethisch gedrag bij terecht kunnen. Er zijn meer vipassana-meditatieleraren in Nederland. In 2006 droeg Mettavihari veertien van zijn leerlingen op om vipassana in Nederland te behouden en deze meditatievorm verder te ontwikkelen.

De zes leraren stellen: "In de afgelopen jaren is een aantal voorbeelden van onethisch gedrag van meditatie leraren -- in verschillende boeddhistische tradities -- in de openbaarheid gebracht. Helaas moeten wij ook een bekentenis doen."

De zes leraren nodigen mensen die hierbij betrokken waren, of schade hebben ondervonden uit om contact met hen op te nemen. Telefoonnummers staan onderaan het artikel op Boeddhistisch Dagblad.

Voordat deze beschuldigen bekend werden, maakte de BOS in 2001 een documentaire over de Thaise meditatieleraar en publiceerde in 2008, een jaar na zijn overlijden, een bericht over hem.

Over seksueel misbruik binnen boeddhistische sangha's komt sinds de laatste jaren meer en meer openheid. Loes Liemburg schreef een reportage over seksueel misbruik in sangha's. Ze dook in een aantal zaken en interviewde dharmaleraar Frank Uyttebroeck.