Login

Jeroen leest: Krishnamurti

$article/block[@lang=$lang]/name

Jeroen leest: Krishnamurti
‘Als je ervoor gaat zitten om te mediteren, zal dat geen meditatie zijn. Als je er je best voor doet goed te zijn, zal goedheid nooit tot bloei komen.' Jeroen Maas bespreekt Krishnamurti.

Jeroen leest: Krishnamurti

Jeroen Maas
Jeroen  Maas


Iedere zes weken leest Jeroen Maas een boek voor Bodhitv. Deze keer: Waarheid is het leven zelf, over Krishnamurti.


‘Het verleden – herinneringen, kennis, ervaringen, bepaalde neigingen – die achtergrond is nu werkzaam. Je bent dus het verleden. En de toekomst is wat je nu bent, misschien iets of wat aangepast. De toekomst is het aangepaste verleden. Zie dat in, begrijp het. Het verleden, in het heden aangepast, is de toekomst. Dus als er in het heden niet een radicale verandering plaatsvindt, zul je morgen precies zo zijn als je vandaag bent.’
Woorden van Krishnamurti: een auteur, spreker, boodschapper waar je bijna niet omheen kunt. En toch kent niet iedereen hem. Of maar voor een klein beetje. Hans van de Kroft biedt in zijn boek Waarheid is het leven zelf een korte kennismaking met Krishnamurti.

Onbelangrijkheid
Krishnamurti heeft in zijn leven vele malen de onbelangrijkheid van zijn persoon benadrukt. Het gaat hem niet om de mens, de persoon, maar wat hij in zich meedraagt en wat hij met ons communiceert. En dat komt vanuit een heel andere bron dan het beperkte denken. Toch valt er moeilijk te ontkomen aan de vraag wie hij was en hoe hij leefde. Wanneer je deze achtergrondinformatie hebt, kun je zijn manier van presenteren en de leringen op zich beter plaatsen. Daarom heeft Hans Kroft het eerste deel van het boek gewijd aan leven van Krishnamurti. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om zijn werk. Het tweede deel van het boek heeft de schrijver daarom gebruikt om een kleine, maar karakteristieke bloemlezing van Krishnamurti’s werk te geven. Ook is er een dvd pathtoegevoegd met een toespraak van Krishnamurti in Washington D.C.

Theosofie
‘Krishnamurti’ betekent ‘belichaming van Krishna’. Hij werd geboren op 12 mei 1895 en woonde in zijn jonge levensjaren in het Zuiden van India. Zijn vader was orthodox brahmaan en lid van de Theosofische Vereniging. De theosofie is een levensbeschouwing die alle religies omvat, met de volgende doelstellingen:

1.    Het vormen van een kern van algemene broederschap der mensheid, zonder aanzien van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.
2.    Het bevorderen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap
3.    Het onderzoeken van onverklaarbare natuurwetten en sluimerende krachten in de mens.

Een belangrijk element in de theosofische levensvisie is het geloof in meesters. Maitreya Boeddha is daarbij de grootste meester. Deze wereldleider is volgens de theosofie tweemaal in de geschiedenis van de mensheid afgedaald in een menselijk lichaam, namelijk als Krishna en als Jezus Christus. Charles Webster Leadbeater, een belangrijk man in het bestuur van de Theosofische Vereniging, nam Krishnamurti voor een tijd in huis. Leadbeater zag in hem een toekomstig geestelijk leraar en een groot spreker. Hij dacht zelfs dat Krishnamurti de aangewezen persoon zou kunnen zijn in wie de wereldleider zou kunnen incarneren.


De ster in het Oosten

In 1911 werd onder meer door Leadbeater de Orde van de Ster in het Oosten opgericht. Het doel van deze orde was de mensheid erop voor te bereiden de wereldleider te volgen wanneer die zich zou manifesteren. Krishnamurti heeft zich nooit happy gevoeld in zijn positie van uitverkorene. Hij bleef nog wel een tijd toespraken houden op Sterbijeenkomsten. Onder andere in Nederland. In 1924 werd kasteel Eerde (gemeente Ommen) het Europees hoofdkwartier van de Orde. De afkeer van ceremonies en persoonsverheerlijking nam bij Krishnamurti met de tijd toe. In 1929 besloot hij om de Orde van de Ster op te heffen. Hij sprake daarbij de veel geciteerde woorden: ‘Waarheid, zeg ik u, is een land zonder wegen erheen, dat langs geen enkel pad, door geen enkele godsdienst, geen enkele sekte is te bereiken. Dat is mijn standpunt, daar houd ik absoluut en onvoorwaardelijk aan vast. Omdat waarheid onbegrensd, absoluut en onbenaderbaar is, langs welke weg ook, is ze niet te organiseren en er moeten dan ook geen organisaties worden gevormd om mensen, vrijwillig of onder dwang, in een bepaalde richting te leiden. Als je dat doet, wordt het een geloofsovertuiging , een sekte, een godsdienst, die aan anderen wordt opgelegd. Niemand van buitenaf kan ons vrijmaken.”

KrishnamurtiLeren is jezelf ontdekken
Ondanks zijn vertrek bij de orde bleef Krishnamurti toespraken houden, onderbroken door periodes van relatieve stilte. Hij schreef veel boeken en sprak met psychologen, psychiaters, fysici, neurologen en biologen over zijn ideeën. En hij stak heel veel tijd in onderwijs en opvoeding. Een totaal andere manier van leven vraagt namelijk een opvoeding waarbij kinderen niet alleen kennis en vaardigheden opdoen, maar ook zichzelf leren kennen. Het gaat om een totaalopvoeding die zich op de hele mens richt, niet alleen op het intellect. Hij richtte daartoe scholen op (die nog steeds bestaan) waar het niet alleen gaat om het overbrengen van diverse soorten van kennis, maar vooral om het ontwikkelen van een onderzoekende geest. Leren is jezelf ontdekken, in en door je relatie met anderen.

Bloemlezing
Krishnamurti heeft veel boeken geschreven. Van der Kroft geeft in zijn boek een korte bloemlezing van deze werken. We kunnen het namelijk over de ideeën van Krishnamurti hebben en/of over zijn leven vertellen, maar buiten de werkelijke ervaring, waar dit medium zich niet voor leent, komt niets dichter bij de boodschap dan de woorden van Krishnamurti zelf. Hieronder een aantal van mijn favoriete quotes:

‘Als je naar een bloem kijkt, kijk je daarnaar zonder te zeggen hoe die heet, zonder die in te delen en te zeggen dat ze tot een bepaalde soort hoort, want als je dat doet kijk je er niet werkelijk meer naar. Daarom zeg ik dat luisteren één van de aller-moeilijkste dingen is; luisteren naar de communist, de socialist, het parlementslid, de kapitalist, naar wie dan ook, naar je vrouw, naar je kinderen, naar je buurman, naar de buschauffeur, naar een vogel, alleen maar luisteren. Alleen als je zonder een bepaald idee, zonder te denken luistert, sta je rechtstreeks met iemand in verbinding. En omdat je dan met hem in verbinding staat, zul je begrijpen of wat hij zegt waar of onwaar is, dan hoef je niet te discussiëren.’

'Leren betekent niet dat je met een zekere hoeveelheid kennis begint en daar meer kennis aan toevoegt. Dat is helemaal geen leren, dat is een zuiver werktuigelijk proces. Voor mij is leren iets heel anders. Ik leer van ogenblik tot ogenblik over mezelf en dat ‘mezelf’ is geweldig vitaal, dat leeft, dat is steeds in beweging, dat heeft geen begin en geen einde. Als ik zeg: ‘ik ken mezelf’ is het leren vastgelopen in vergaarde kennis. Leren is nooit vergaren, het is een proces van weten, dat geen begin en geen einde heeft.’

‘Als je ervoor gaat zitten om te mediteren, zal dat geen meditatie zijn. Als je er je best voor doet goed te zijn, zal goedheid nooit tot bloei komen. Als je er moeite voor doet bescheiden te zijn, neemt de bescheidenheid de wijk. Meditatie is als het briesje dat binnenkomt als je het raam openlaat, maar wanneer je het raam opzettelijk openzet en het briesje doelbewust binnen nodigt, zal het niet komen.’

Kennismaking
Dit boekje is aan te raden als een eerste kennismaking, zoals de ondertitel ook luidt. De minibiografie brengt de essentiële boodschap van het leven van Krishnamurti naar boven. Wat mij betreft had de biografie wat minder ‘mini’ mogen zijn. Zijn leven wordt wel erg beknopt doorlopen. De auteur geeft ook zelf aan dat het niet meer is dan een tip van de sluier. Samen met de bloemlezing brengt het echter wel een heldere kennismaking. Je weet waar Krishnamurti voor staat. De dvd bespreek ik niet in dit artikel, maar deze bevat ook een prima introductie: een toespraak van ruim anderhalf uur in Washington D.C. Hier sprak hij voor een nieuw publiek dat hij zoveel mogelijk van zijn inzichten wilde meegeven. Ik zou zeggen: ‘Be inspired’.

Auteur: Hans van der Kroft
Titel: Waarheid is het leven zelf. Kennismaken met Krishnamurti
ISBN: 978 90 6271 101 7
Uitgeverij
: Synthese b.v.
Jaar
: 2012
Prijs
: €9,95
Uitvoering
: gebonden, 89 pag.

Houd boeddhisme in beeld, word hier vriend van de BOS

Ook interessant

relatiestatus_vrijgezel.png

Relatiestatus: Vrijgezel & Boeddhist


Al drie jaar op rij ontvangt Bodhitv’s redacteur Kitty een kaartje van dezelfde man op Valentijnsdag. Op het kaartje staat steevast een uitnodiging voor een wel heel bijzondere date: “Het is weer tijd voor uw halfjaarlijkse controle.” Was getekend: je tandarts.

Nog interessanter

Laatste artikelen

TV: Een Andere Kijk - Julika Marijn
16-02
TV: Een Andere Kijk - Julika Marijn
In aflevering 1 van een nieuw seizoen van 'Een Andere Kijk' een gesprek met actrice en theatermaker Julika Marijn over leven voor de kunst en de kunst van het leven. 25 februari, 15.50 op NPO2 bij de Boeddhistische Blik.
Meditatie. De blijvende effecten op lichaam, geest en hersenen
01-02
Meditatie. De blijvende effecten op lichaam, geest en hersenen
Wat zijn de blijvende effecten van meditatie? Daniel Goleman en Richard Davidson scheiden in hun nieuwste boek het kaf van het koren in vier decennia wetenschappelijk onderzoek naar meditatie.
Clarence Bekker over Playing For Change: “Het gaf een boost aan mijn zijn”
25-01
Clarence Bekker over Playing For Change: “Het gaf een boost aan mijn zijn”
Mensen bij elkaar brengen met muziek en zo wereldvrede bereiken. Dat is de onbescheiden doelstelling van Playing For Change, een stichting die muzikanten van over de hele wereld samen nummers laat opnemen. Loes sprak met Clarence Bekker, PFC-participant van het eerste uur.
Geven zonder bijbedoeling
11-01
Geven zonder bijbedoeling
Tijdens een rondje shoppen wordt Kitty geconfronteerd met haar ongemak als het op vrijgevigheid aankomt. Aan de hand van de zes paramita’s gaat ze op zoek naar verlichting.
Boeddhisten houden van liefde
14-02
Boeddhisten houden van liefde
De romantische liefde en boeddhisme, gaat dat wel samen? Deze vraag krijgt René soms op zijn bordje, wanneer zijn boeddhist-zijn ter sprake komt. Hoog tijd voor opheldering! Speciaal voor Valentijnsdag verzamelde hij daarom een aantal boeddhistische liefdesinzichten.
TV: Een Andere Kijk op hedendaagse kunst
30-01
TV: Een Andere Kijk op hedendaagse kunst
Sarah Marijnissen stapt in de derde reeks van "Een Andere Kijk" de ateliers van zes bijzondere kunstenaars binnen om te praten over de toegevoegde waarde van kunst. Vanaf zondag 25 februari op NPO2 bij de Boeddhistische Blik.
Mindful samenwonen in Wake Up Leef
18-01
Mindful samenwonen in Wake Up Leef
Leven in een boeddhistische woongroep: zou dat je beoefening niet enorm verrijken? Judith vroeg het aan de bewoners van Wake Up Leef in Nijmegen Lent.
TV: The Next Guardian
29-12
TV: The Next Guardian
Een film over de diepe kloof tussen vader en zoon in een Bhutaans gezin, waar de tegengestelde verlangens van twee generaties met elkaar in botsing komen. Nu online te zien.

Pagina 1 | 2 | 3 | .. | 113