Login

Boeddhistisch Bidden of: de Dharma in het westen

$article/block[@lang=$lang]/name

Boeddhistisch Bidden of: de Dharma in het westen
Er zijn naar mijn gevoel nog veel boeddhistische praktijken niet verkend in het westen die zeer de moeite waard zijn in ons pad naar verlichting. Zodoende introduceer ik hier: ‘Boeddhistisch Bidden’.

Boeddhistisch Bidden of: de Dharma in het westenDe komst van het Boeddhisme naar het Westen is nog nauwelijks een eeuw aan de gang en is, wat mij betreft, nog lang niet voltooid. Als ik dat proces tot nu toe beschouw zie ik enkele opmerkelijke tendensen. Zo wordt bijvoorbeeld vaak onze westerse waarde van democratie en gelijkheid op klassieke boeddhistische teksten gelegd. Als mensen dan vervolgens met hiërarchie binnen boeddhistische tradities geconfronteerd worden, schrikken ze daarvan of zien ze dat als niet ‘echt’ Boeddhisme.

Hoewel ik niet wil ontkennen dat hiërarchische verhoudingen hele kwalijke gevolgen kunnen hebben (ik zal niet uitweiden over de katholieke kerk hier…), heb ik er veel aan gehad mijn eigen arrogante individualisme – ‘Ik moet het zelf allemaal ontdekken’ en ‘Uiteindelijk ben ik de enige die mijzelf echt kent’ - opzij te schuiven. Die ene keer dat ik besloot op mijn leraar/vriend te vertrouwen en niet tegen mijn vader in te gaan op een zeker moment in plaats van mijn hakken stevig in het zand te zetten, staat mij nog helder voor ogen: het scheelde mij een ruzie en bracht zowaar een verbetering in de verstandhouding teweeg.

Een andere tendens in het westen is een sterke nadruk op bijzondere ervaringen. Satori, Kundalini, of een andersoortige verlichtingservaring: als het maar spectaculair is en vooral ook snel komt. Deze tendens hangt historisch samen met bijvoorbeeld denkers als Williams James. Vanuit een waardering voor religie, maar met de gedachte dat oude dogma’s niet meer voldeden, richtten zij zich op de spirituele ervaring als de kern van spirituele tradities. Dit is in zekere zin terug te zien bij veel van de hedendaagse spirituele cultuur in Nederland. Men shopt van de ene stroming naar de andere workshop naar weer een andere retraite op zoek naar mystieke of ‘yogische’ verlichtingservaringen.

Enerzijds schuilt hier een zekere schoonheid in: een diepe wens om iets te vinden dat werkt door ‘empirisch’ te werk te gaan. Aan de andere kant leveren mijn meditatiesessies doorgaans veel minder op als ik mezelf weer eens allerlei verhalen vertel over wat voor mooie ervaringen mij wel niet allemaal zou moeten overkomen. Het idee dat we iets moeten verkrijgen, blijkt echter steeds weer een goede voedingsboden voor lijden, daar wees de Boeddha in de Tweede Edele Waarheid al op. Ajahn Sumedho, leerling van de beroemde Ajahn Chah en een van de oudste nu levende westerse monniken, zegt over dergelijke fantasieën:

‘Maar dat is niet hoe het is. Hoe het is, is zo; dus gewaarzijn gaat niet om het creëren van omstandigheden, onderhandelen, of klagen, maar om erkennen. Ik denk dat het hele doel van ons menselijk bestaan het leren van de lessen die we moeten leren is, onszelf bevrijden van onwetendheid, en dat is alleen mogelijk door gewaarzijn, niet door een of andere persoonlijke prestatie.’[i]


Een derde voorbeeld: de sterke nadruk op de ‘wetenschappelijkheid’ van het Boeddhisme. Het klopt wat mij betreft dat het Boeddhisme een opmerkelijk open en ervaringsgerichte houding aanneemt en bij tijd en wijle erg flexibel met waarheidsclaims kan omgaan (de tradities stellen al eeuwenlang dat veel van de teksten interpretatie behoeven), maar tegelijkertijd functioneert het boeddhisme met hele andere doelen als uitgangspunt: de menselijke ervaringswereld en het welzijn van levende wezens.

Naar mijn gevoel gaat er heel veel waardevols verloren als we veel van de traditionele verhalen afdoen als ‘bijgeloof’. En, hoewel ik natuurlijk (oprecht!) heel blij ben dat mensen ermee geholpen worden, ik vind het toch jammer dat boeddhistische meditatietechnieken (‘mindfulness’) verworden tot een medicijn tegen stress, depressie enzovoorts, als dat betekent dat de andere vleugel van de boeddhistische vogel verloren gaat: meditatie én wijsheid, methode en visie. Er zijn naar mijn gevoel nog veel boeddhistische praktijken niet verkend in het westen die zeer de moeite waard zijn in ons pad naar verlichting. Zodoende introduceer ik hier: ‘Boeddhistische Bidden’.

Dit ‘Boeddhistisch Bidden’ is één van de hele belangrijke boeddhistische beoefeningen die in alle boeddhistische tradities waar ik mee bekend ben algemeen beoefend wordt. (En dan heb ik het over tradities zo divers als de Theravāda, Tibetaanse, Chinese en Japanse.) Bij ‘bidden’ denken wij als Europeanen al snel aan een communicatie met een God met hoofdletter G die ver weg boven ons meeluistert en ons misschien zal belonen met een passend antwoord. Het Boeddhisme zou het Boeddhisme echter niet zijn als het ons geen waardevolle andere manieren van denken zou aanreiken.

‘Boeddhistisch bidden’ is namelijk beter vertaald eigenlijk de ‘overdracht [of: opdracht] van verdienste’. Dit beoefen je doorgaans ter afsluiting van een beoefening. Dat kan zowel meditatie of recitatie zijn geweest als iets tastbaars als het helpen oversteken van een oud vrouwtje (om clichématig te zijn; natuurlijk valt je vrijwilligerswerk of je hulp aan een klasgenoot of collega hier ook onder!). Na zo’n handeling reflecteer men in de Chinese traditie bijvoorbeeld vaak als volgt:

Moge de deugd en verdienste door dit werk verkregen,

De Zuivere Boeddhalanden sieren,
Moge het de zorg van onze meerderen inlossen,
En de last van zij die lijden verlichten.
Mogen allen die hiervan horen of het zien,
De aspiratie voor Bodhi [Ontwaken] voortbrengen,
En als dit retributie lichaam sterft,
Tezamen wedergeboren worden in het Land van Ultieme Zegeningen.


Essentieel in dit boeddhistisch bidden is dus dat we uitgaan van onze eigen goedheid; er hoeven geen goden bij te komen kijken. Hierdoor wordt de afstand met onze geleefde werkelijkheid aanzienlijk kleiner: boeddhistisch bidden gaat niet uit van lange afstandscommunicatie, maar werkt vanuit de realisatie dat wij allen op een diepe manier verbonden zijn.

Een contemplatie op de elementen leert ons dat we datgene waar wij uit bestaan (aarde, hitte, lucht en water) delen met alle andere wezens. Zelfs onze geest, die wij meestal als onze eigen geest zien, bestaat op eenzelfde manier en in dezelfde ruimte als die van alle andere wezens. Dat is niet alleen een manier om de overdracht van verdienste te begrijpen, maar roept ook zorg en mededogen voor levende wezens op. Juist deze zorg is vaak onderdeel van de overdracht. Dat zien we bijvoorbeeld terug in dit Tibetaans vers:

Mogen allen door deze verdienste alwetendheid verkrijgen,
Moge het de vijand, verkeerd handelen, verslaan.
Moge ik alle wezens redden van de stormige golven,
Van geboorte, ouderdom, ziekte en dood, uit de oceaan
van samsāra[ii]

Zoals opgemerkt, zie ik veel opmerkelijkheden in de komst van het Boeddhisme naar het westen. Sommigen baren mij wel enkele zorgen, maar in andere ontwikkelingen komt naar mijn gevoel het stralende licht van het Boeddhisme op een authentieke en passende manier in nieuwe vormen tot uiting. Bijvoorbeeld als één van mijn leraren het hierboven beschreven ‘Boeddhistisch Bidden’ op westerse melodieën zingt:

Zie voor tekst en (meer) uitleg: http://drbu.org/content/world/dedication-merit[i] Vertaald uit Ajahn Sumedho (2007). The Sound of Silence: the selected teachings of Ajahn Sumedho. Somerville: Wisdom Publications
[ii]Overgenomen en vertaald van een site waarop er ook een uitleg te vinden is: http://www.dallas.shambhala.org/DedicationofMeritandExplanation.php.Houd boeddhisme in beeld, word hier vriend van de BOS

Ook interessant

bright-now_header.jpg

Op naar Verlichting (met een smartphone in de hand)


Op het Bright Now festival realiseert Yara zich dat ze er het boeddhisme in een fris jasje ziet: modern boeddhisme voor een nieuwe generatie!

Nog interessanter

Laatste artikelen

TV: Een Andere Kijk - Julika Marijn
16-02
TV: Een Andere Kijk - Julika Marijn
In aflevering 1 van een nieuw seizoen van 'Een Andere Kijk' een gesprek met actrice en theatermaker Julika Marijn over leven voor de kunst en de kunst van het leven. 25 februari, 15.50 op NPO2 bij de Boeddhistische Blik.
Meditatie. De blijvende effecten op lichaam, geest en hersenen
01-02
Meditatie. De blijvende effecten op lichaam, geest en hersenen
Wat zijn de blijvende effecten van meditatie? Daniel Goleman en Richard Davidson scheiden in hun nieuwste boek het kaf van het koren in vier decennia wetenschappelijk onderzoek naar meditatie.
Clarence Bekker over Playing For Change: “Het gaf een boost aan mijn zijn”
25-01
Clarence Bekker over Playing For Change: “Het gaf een boost aan mijn zijn”
Mensen bij elkaar brengen met muziek en zo wereldvrede bereiken. Dat is de onbescheiden doelstelling van Playing For Change, een stichting die muzikanten van over de hele wereld samen nummers laat opnemen. Loes sprak met Clarence Bekker, PFC-participant van het eerste uur.
Geven zonder bijbedoeling
11-01
Geven zonder bijbedoeling
Tijdens een rondje shoppen wordt Kitty geconfronteerd met haar ongemak als het op vrijgevigheid aankomt. Aan de hand van de zes paramita’s gaat ze op zoek naar verlichting.
Boeddhisten houden van liefde
14-02
Boeddhisten houden van liefde
De romantische liefde en boeddhisme, gaat dat wel samen? Deze vraag krijgt René soms op zijn bordje, wanneer zijn boeddhist-zijn ter sprake komt. Hoog tijd voor opheldering! Speciaal voor Valentijnsdag verzamelde hij daarom een aantal boeddhistische liefdesinzichten.
TV: Een Andere Kijk op hedendaagse kunst
30-01
TV: Een Andere Kijk op hedendaagse kunst
Sarah Marijnissen stapt in de derde reeks van "Een Andere Kijk" de ateliers van zes bijzondere kunstenaars binnen om te praten over de toegevoegde waarde van kunst. Vanaf zondag 25 februari op NPO2 bij de Boeddhistische Blik.
Mindful samenwonen in Wake Up Leef
18-01
Mindful samenwonen in Wake Up Leef
Leven in een boeddhistische woongroep: zou dat je beoefening niet enorm verrijken? Judith vroeg het aan de bewoners van Wake Up Leef in Nijmegen Lent.
TV: The Next Guardian
29-12
TV: The Next Guardian
Een film over de diepe kloof tussen vader en zoon in een Bhutaans gezin, waar de tegengestelde verlangens van twee generaties met elkaar in botsing komen. Nu online te zien.

Pagina 1 | 2 | 3 | .. | 113