Lama Ole Nydahl in de Rode Hoed

$article/block[@lang=$lang]/name

Lama Ole Nydahl in de Rode Hoed
Lama Ole Nydahl, niet onomstreden, sprak donderdag 25 oktober in de Rode Hoed tegen een volle zaal met daarin voornamelijk jonge toehoorders.

Lama Ole Nydahl in de Rode Hoed

Mark de Jonge
Mark de Jonge

Lama Ole Nydahl (Denemarken, 1941) is een van de weinige westerse leraren in de lijn van de Karma Kagyu linie in het Diamant Boeddhisme (Vajrayana). In 1972 is hij begonnen met het geven van boeddhistisch onderricht in het westen en sindsdien reist hij de wereld rond om lezingen te geven. Lama Ole Nydahl is niet onomstreden. Sommigen vinden zijn opvattingen niet passen bij zijn rol als boeddhistisch leraar en beschuldigen hem  onder andere van racisme.  Mark de Jonge schreef een verslag over Lama Ole Nydahls  lezing in de Rode Hoed. 

"Boeddha en de Liefde": Lama Ole Nydahl in de Rode Hoed
Donderdag 25 oktober 2007

Een enigzins schorre Lama Ole Nydahl heet ons in het Engels welkom in de Rode Hoed, een voormalige remonstrantse schuilkerk aan de keizersgracht in Amsterdam. De van oorsprong Deense Lama geeft een lezing over het thema ' liefde en relaties' . Onlangs kwam de nederlandse vertaling van zijn boek "Boeddha en de Liefde" uit, dat hetzefde thema behandelt.
Het boek over de wezenlijke rol die boeddhisme kan spelen in de relatie tussen man en vrouw, is gebaseerd op Lama Ole's contact met de vrouwen in zijn leven, zijn moeder en de vijf partners die hij had, van wie zijn in april overleden vrouw Hannah de laatste was. Toch is de kennis die hij ons via deze lezing en het boek geeft, de kennis van Boeddha en niet die van hemzelf.

Tegenslag
Ole leidt in met een schets van de misère en tegenslagen waar ieder mens op deze wereld aan is blootgesteld, en dat we allemaal vroeg of laat op zoek gaan naar 'timeless values', oftewel blijvende, onvergankelijke kostbaarheden. Er volgt een opsomming van de grootste religieuze stromingen op de wereld waarbij Ole een onderscheid maakt tussen 'hoop'-religies, religies waarbij de aanhangers zich richten op een god buiten hen en hopen op bijstand en hulp van deze god, tegenover religies waarbij de aanhangers ervan zich richten op hun eigen ziel, zoals het boeddhisme.

Als oplossing voor het plegen van zelfmoordaanslagen in naam van de islamitische religie draagt hij aan dat er een aparte plek op de wereld gecreëerd zou moeten worden waar men zich, zonder anderen lastig te vallen, kan opblazen. In de zaal stijgt hier en daar gelach op, anderen vinden het niet grappig. Even later licht Ole zijn uitspraak toe: "Het beste wat we kunnen doen met mensen die drama uitoefenen in de wereld, is om hen lachen, om te laten zien dat hun doel om angst te zaaien niet bereikt is, en misschien brengen we ze daarmee op andere, meerlama ole in de rode hoed constructieve gedachten".

Bewustwording
De Rode Hoed zit vanavond vol en Ole Nydahl verklaart dat door zijn waarneming dat in ons land sinds kort een beweging is ontstaan van mensen die niet langer pikken hoe er omgesprongen wordt met hun cultuur en identiteit. Zij zijn actief op zoek naar nieuwe wegen om hun eigen leven en omgeving te hervormen.

Het onderwerp van het boek, boeddhisme als wezenlijk bestanddeel van een liefdesrelatie, legt hij uit aan de hand van hoe man en vrouw elkaar door hun verschillende eigenschappen aanvullen. De vrouw geeft de man structuur in zijn leven, terwijl de man de vrouw bewustwording kan bieden. Door middel van vier eigenschappen bij de man tegenover vijf eigenschappen bij de vrouw licht hij dit toe. Opvallend is dat Ole bij bespreking van de eigenschappen die de mannelijke helft inbrengt in een relatie (rust, bescherming, inspiratie en groeiperspectief) toegeeft dat de vrouw in alle vier eigenlijk beter is.

Boeddha-natuur
Nog belangrijker dan de manier waarop man en vrouw elkaar aanvullen in een relatie is volgens Ole hoe ze met elkaar omgaan. Iedere vorm van woede dient in een relatie vermeden te worden. Minstens even belangrijk is dat beiden zich continu bewust zijn van hun Boeddha-natuur. "Je lichaam vervalt, zo ook de dingen die je denkt en voelt. Gedachten en gevoelens vormen een eindeloze stroom die constant in verandering is. Het enige dat blijft is een 'niets', waar deze gevoelens en gedachten doorheen stromen." Dit 'niets' noemt Ole de mind, en is de Boeddha-natuur van ieder mens.

Het realiseren van de Boeddha-natuur is van wezenlijk belang binnen het diamantweg-boeddhisme, de stroming die Ole Nydahl vertegenwoordigt. "Wanneer je je realiseert dat je zelf een nog niet ontwaakte boeddha bent, en inziet dat het enige verschil tussen jou en Boeddha is, dat Boeddha veel meer gemediteerd heeft dan jij, dan bewandel je de diamantweg".

Paniek
Na anderhalf uur is het tijd voor vragen, die Ole deels met humor behandelt. "Wanneer weet je dat je moet stoppen met een relatie?" Antwoord: "Wanneer je de tandenborstel van de ander niet meer zou willen gebruiken". "Tenminste," licht Ole toe, "dat is wat een Engelse dichter zei". Of en hoe homoseksuele paren elkaar kunnen aanvullen in een relatie, weet Ole niet, aangezien hij op dit vlak geen enkele ervaring heeft. Wel heeft hij gehoord dat er meer jaloezie is tussen mensen van hetzelfde geslacht en dat ze minder bevrediging ondervinden in het samenzijn dan hetero's. De vragen van het publiek dwalen ook naar andere onderwerpen. "Wat moet je doen als je last hebt van paniekaanvallen?", vraagt een jongen tenslotte. "Panic attacks? Who will buy a panic attack? Will you buy a panic attack? Does anyone wants to buy a panic attack? No? Then throw it away!"

Na een vrolijk-chaotische boeksigneersessie in de foyer en een korte meditatie terug in de zaal waarbij mensen de kans krijgen een toevluchtzegening van de Lama te ontvangen, is het tijd om te gaan. In Ole Nydahls woorden: "Afterwards you can hang out in the bar and have a beer, and tell your friends about the crazy things you saw the buddhists do over here".

Ole Nydahls website: www.lama-ole-nydahl.org
Diamantweg-boeddhisme: www.diamantweg-boeddhisme.nl
Kritiek op lama Ole Nydahl is onder andere te lezen op en.wikipedia.org/wiki/Ole_Nydahl

Artikel geschreven door Mark de Jonge. Inleiding door Anne Kleisen. 

Reacties op dit artikel

  • Unknown
  • 04-11-2007 10:49

Er zijn meerdere half-Surinaamse Nederlanders met negroide uiterlijk leerling van Lama Ole, waaronder ikzelf (al 11 jaar). Ole is bijzonder hartelijk en oprecht. Mensen die de Dharma niet kennen of verkeerd begrijpen en daarnaast te weinig onderzoek naar Ole hebben gedaan kunnen misschien oordelen dat hij racistisch is. Een simpel gesprek met de man en observeren hoe hij met zijn o.a. gekleurde leerlingen omgaat verraadt al gauw dat er niets aan het handje is...
Ik denk dat veel mensen snel bang zijn voor heldere, uitgekristaliseerde standpunten wanneer die confronterend zijn. Soms komt het er enigszins simplistisch uit bij Ole, mede om het publiek te prikkelen. De achterliggende visie is echter verre van oppervlakkig en zijn motivatie volkomen zuiver.


Een paar korte bedenkingen:
- Ole Nydahl is geen lama, simpelweg omdat hij niet heeft voldaan aan de meest basale eisen die daarvoor staan (o.a. een driejarige retraite, een basisvereiste)
- Ole Nydahl wordt daarom door geen enkele Tibetaans-Boeddhistische school (behalve zijn eigen) erkend als lama.
- Zijn "Diamond Way" boeddhisme wordt door geen enkele Tibetaans-Boeddhistische school erkend als zijnde Vajrayana.
- Ole Nydahl heeft een eigen school binnen het Boeddhisme opgericht, sterk gericht op zijn eigen persoonlijke charisma (Mahasiddha's gelijke??). Er zijn genoeg voorbeelden van de manier waarop hij zijn eigen exploten etaleert. Niet verbazingwekkend is dan ook de hoek die hij kiest in de "Karmapa controverse".
- Hetgeen Ole Nydahl verspreid als "dharma" is een mengelmoes van basaal Boeddhisme, Mahayana en wat Vajrayana elementen. Ook door zijn persoonlijke afkeer voor bijvoorbeeld beloftes, celibaat, discipline, moraliteitsaspecten, heeft zijn school niets van doen met de Karma Kagyu lijn (of welke erkende Tibetaans-Beoddhistische school dan ook).
- Ole Nydahl's intenties zijn echter goed en zijn eigenzinnige school heeft een bepaalde aantrekkingskracht in het Westen. Op zich is daar niets mis mee. Echter, het verdient aanbeveling zich eerst ook goed te informeren over de traditionele scholen binnen het Boeddhisme, alvorens zijn/haar heil te zoeken in Ole Nydahl's school.


L.S.

Een paar reacties vanuit de Diamantweg-school op de korte bedenkingen:
- Ole Nydahl heeft op verzoek van zijn leraar de 16de Karmapa ruim 35 jaar geleden geen 3 jaar reatraite gedaan omdat hij en zijn vrouw Hannah anders te lang uit de roulatie zouden zijn geweest en niemand anders hun werkzaamheden in het Westen kon overnemen. Het was de keuze van Karmapa en hij noemde Ole ook Lama.
- Ole Nydahl heeft geen eigen school opgericht maar werkt conform de opdrachten van de 16de Karmapa. De op een na hoogste autoriteit in de Kagyu Linie, de Shamarpa (onscheidbaar van de Karmapa), heeft sinds de dood van de 16de Karmapa en de installatie van de 17de Karmapa altijd met Ole Nydahl samengewerkt. De Diamantweg-organisatie staat onder beschermheerschap van de 17de Karmapa Thaye Dorje. De Karmapa-controverse is een deels door China veroorzaakte aangelegenheid waarin hoge Tibetaanse Lama's - inclusief de Dalai Lama en Situ Rinpoche - een merkwaardige rol spelen. Van oudsher heeft de Dalai Lama niets te maken met de erkenning van de Karmapa's om de eenvoudige reden dat de incarnatielijn van de Karmapa veel ouder is dan die van de Dalai Lama. Een Karmapa heeft geen erkenning nodig van een Dalai Lama. Van oudsher was de Shamarpa degene die zich bezig hield met het erkennen en opleiden van Karmapa-incarnaties, echter sinds 1792 verbood de regerende Gelug-school (van de Dalai Lama) de erkenning cq de incarnatie van de Shamarpa om politieke redenen. Pas in 1961 erkende de huidige Dalai Lama de huidige 13de Shamarpa weer als een officiele Kagyu-tulku.
Sinds 1792 verscheen Shamarpa incognito o.a. als zoon van de 15de Karmapa. Vanaf dat moment ook werd de Situ Rinpoche belangrijker bij het erkennen/opleiden van de Karmapa, iets wat eveneens ten grondslag ligt aan de huidige Karmapa-controverse.
- Ole Nydahl verspreid geen mengelmoes boeddhisme. Hij legt grote nadruk op het doen van de volledige Ngondro en geeft met groot succes Phowa-cursussen. Alles in de traditie van de Kagyu Linie.

Het is merkwaardig om al jarenlang te zien dat Lama Ole Nydahl met graagte wordt bekritiseerd, zelfs de niet omstreden bron Wikipedia wordt hierbij als eikpunt gebruikt. Zelden wordt er gesproken over het schisma binnen de Gelug-school (Dorje Shugden-aanhangers die zich afzetten tegen de Dalai Lama), zelden wordt er gewag gemaakt van het alcoholprobleem van Trungpa Rinpoche. Een aangespannen rechtzaak wegens vermeend seksueel misbruik door Sogyal Rinpoche worden afgekocht en in de doofpot gestopt, etc. etc. Niemand vindt het kennelijk het vermelden waard, hoewel het op feiten berust, maar het gebruik van de Lama-titel door Ole Nydahl doet altijd stof opwaaien evenals zijn scherpe blik op de wereld politiek. Waarom toch? Waarom dat anonieme gemopper?

Sinds 1993 ben ik een leerling van Lama Ole en ik ken geen harder werkend en eerlijker mens dan hij. Ole is een liefdevolle Lama en volkomen transparant: hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt!

Michel van Dinteren,
voormalig voorzitter van de Nederlandse Diamantweg-organisatie


L.S.

Het was niet mijn bedoeling om op deze site een controverse te starten. Het enige wat ik beoogde was dat mensen -wanneer ze op zoek zijn binnen het Boeddhisme- zich niet in eerste instantie moeten laten inpakken door Ole Nydahl's charisme, maar eerst ook andere (wellicht minder extaverte) scholen van Boeddhisme dienen te onderzoeken, alvorens een richting te kiezen. Dat is alles.

Ook heb ik nadrukkelijk geschreven dat ik Ole Nydahl's intenties als goed beschouw. Zijn "Dharma Lite" versie is een goede opstap voor beginnende Westerlingen.

Mijn probleem ligt enkel bij het feit dat de controverses betreffende Ole Nydahl te weinig gekend zijn, en dat mensen iets te gauw door hem overdonderd worden, waardoor ze zich kritiekloos zouden kunnen laten meeslepen.
Verder valt mij bij antwoorden vanuit de "Diamond Way" school op, dat er vrijwel steeds gepikeerd wordt gereageerd met "tegen"-argumenten die niet terugslaan op de geuitte kritiek. Ook het optrekken van mistgordijnen door het vingerwijzen naar andere "misstanden" (die er hier helemaal niet toe doen) is kenmerkend.

Deze site is echter niet geschikt voor dit soort discussies (het is geen forum). Verder zijn er op tal van plekken (nee, NIET wikipedia!) voldoende evenwichtige discussies te vinden, met hoor en wederhoor, discussies waarbij vrijwel alle -door de "Diamond Way" school aangehaalde- tegenargumenten met gemak gepareerd worden (ook door officiele vertegenwoordigers van de Kagyu Linie). En eigenlijk zal de stand van zaken in de toekomst nauwelijks veranderen en zal Ole Nydahl's school altijd een buitenbeentje blijven. Daar is -zoals ik in mijn eerdere reactie al zei- niks mis mee.
Verder zal ik niet tegenspreken dat Ole Nydahl ongetwijfeld hard werkt, dat hij liefdevol is en dat hij doet wat hij zegt. Echter, dat neemt niet weg dat zijn visie op het Tibetaans Boeddhisme vanuit allerlei gezichtspunten (ook vanuit de Kagyu Linie) altijd tot kritiek zal leiden.

Ieder is vrij om het Pad te kiezen dat hij/zij als het zijne/hare ziet.
En ja, daar hoort (ook volgens mij) ook het pad van de "Diamond Way" school bij. Het is echter belangrijk om de plaatsing van de "Diamond Way" school binnen de verschillende Lines en Scholen in het juiste kader te zien. Dat is alles.


L.S.,

Het is een wel een beetje naief om, kort samengevat, te stellen dat lama Ole Nydahl eigenlijk geen lama is, dan wel door geen enkele Tibetaans-Boeddhistische
school erkend wordt, laat staan door de Karma Kagyu lijn om vervolgens te claimen dat je geen controverse wilde starten. Natuurlijk legt Michel van Dinteren dan
haarfijn uit dat lama Ole (h)erkend is door de zestiende Karmapa, een onbetwiste spirituele autoriteit. Geen meningen, maar feiten!

Hoezo zijn de controverses betreffende Lama Ole te weinig gekend? Vergelijk de wikipedia sites van Ole met die van, bijvoorbeeld Sogyal Rinpoche en Trungpa Rinpoche.
Op de engelstalige wikipedia site van Sogyal moet je je eerst een muisarm scrollen voordat je een enkele regel tegenkomt die verhaalt de rechtzaak wegens vermeend
seksueel misbruik. Overigens ontbreken alcoholisme en vermeend seksueel misbruik op Ole's Curriculum Vitae, of kun je concrete voorbeelden noemen van, zoals je het zelf formuleert, "de manieren waarop hij (i.e. Ole) zijn
eigen exploten etaleert"?

Overigens saillant nieuws1: ter voorkoming van een vergelijkbare Dalai-Lama controverse en bijbehorend schisma in de Gelug school overweegt de huidige Dalai Lama
om alvast voor zijn dood zijn opvolger te benoemen. De Dalai Lama overweegt dus om met de eeuwenoude traditie van reincarnatie te breken uit angst voor Chinese machtspolitiek.
Dat is de realiteit. Boeddhisten aller landen, verenigt u!


1) http://news.bbc.co.uk/...


L.S.

Laatste aanvulling van mijn zijde, want ik begin hier nu alweer moe van te worden:

- Over het feit of de heer Nydahl wel of niet een lama is, zullen we het nooit eens worden. Welles/nietes/welles/nietes ... whatever.

- Verder ontwaar ik in mevrouw Ladoh's antwoord alweer die krampachtige vingerwijzingen naar andere controverses die in deze discussie absoluut niet relevant zijn (waarbij ik het bestaan van die controverses helemaal niet ontken, alleen ... ze doen hier niet terzake!!!!).

- Voor mevrouw Ladoh, een citaat uit de Grote Van Dale:
ex


Beste heer Le Prudente,

Na een paar keer doorklikken op deze, overigens op goede leest gestoelde, website vindt u een verslag van een openbare lezing van de, ongetwijfeld zuiver gemotiveerde, franse boeddhist Matthieu Ricard, die enkele dagen na de lezing van lama Ole Nydahl in de Rode Hoed plaatsvond. Het enige wat aan het verslag ontbreekt zijn, om in uw terminologie te blijven, "een paar korte bedenkingen" om, zoals u uw boodschap tot drie keer toe uitdraagt, "eerst ook andere ... scholen van Boeddhisme dienen te onderzoeken, alvorens een richting te kiezen." Uw afwezigheid wekt de schijn dat u selectief te werk te gaan in uw zogenaamde advisering.

Bovendien is uw motivatie dat "controverses betreffende Ole Nydahl te weinig gekend zijn" niet overtuigend, omdat lama Ole Nydahl nota bene in de inleiding van dit artikel al flagrant (!) van racisme wordt beschulding. Om een dergelijke kwalificatie te etaleren (!) in de inleiding en die te onderbouwen met de verwijzing dat "sommige vinden dat" is nou niet bepaald een exploot (!, 2e definitie uit Van Dale). Vindt u het ook niet beschamend dat een leerling van lama Ole zich in een reactie genoodzaakt voelt om zijn negroide uiterlijk te etaleren (!) om de anonieme en ongefundeerde beschuldiging van racisme te bestrijden? U en mevr. Kleisen, die de inleiding heeft geschreven, hebben het volste recht op een controverse. Maar klaag dan niet over gepikeerde reacties als u van repliek gedient wordt. En, ik herhaal het nog maar eens hoewel ik er nu alweer moe van word: geen meningen, maar feiten!

Dan nog het volgende:
* in het kader van de door u zo gepredikte transparantie heeft de lezer er ook recht op te weten dat de lama-titel van lama Ole niet een kwestie is van een welles/nietes tussen u en mij, maar dat u lijnrecht ingaat tegen, om de belangrijkste even te noemen, Zijn Heiligheid de 16e Karmapa, ofwel meer dan 16 generaties de liniehouder van de Karma Kagyu school van het Tibetaans Boeddhisme. Hoezo eigen school, hoezo mengelmoes, hoezo geen Vajrayana?

* de belangrijkste achterliggende reden om de autoriteit en de kwalificaties van lama Ole in twijfel te trekken is, mijns inziens, het schisma binnen de Karma Kagyu school. Deze materie is te complex om in een soundbite samen te vatten. Een belangrijke drijvende factor is, mijns inziens, de verdeel-en-heers politiek van China. En dat werkt kennelijk, mede getuige uw behoefte om op deze pagina een controverse te starten. Ook de Dalai Lama onderkent de rampzalige gevolgen voor de eenheid van zijn Gelug school in het bijzonder en het Tibetaans Boeddhisme in het algemeen als de Chinezen hun machtspolitiek gaan bedrijven aangaande zijn reincarnatie. De ervaringen binnen de Karma Kagyu school leren dat een problematische (herkenning van zijn) reincarnatie een blauwdruk vormt voor een schisma. Zie hier de parallel, hoezo absoluut niet relevant, hoezo niet ter zake, hoezo mistgordijn? Het chinese gevaar is zelfs zo groot, dat de Dalai Lama overweegt om met de eeuwenoude traditie van reincarnatie te breken. Hoezo vingerwijzing? Daarom een oproep tot eenheid: Boeddhisten aller landen, verenigt u!

Nely Ladoh


Ik zou niet meer reageren binnen het kader van dit onderwerp. Echter, het onozele pingpong spel dat hier gespeeld wordt, dient doorbroken.

Wil je de verschillende feiten (en ja, ook meningen) horen over de heer Nydahl uit de mond van voor- en tegenstanders en dan vooral van mensen die hem al vele jaren kennen, ga dan naar:

http://www.lioncity.net/...

In dit forum wordt op rustige en beschaafde wijze gediscussieerd over de heer Nydahl, zijn leer, zijn stijl, enzovoort. Het is een behoorlijke lap, maar wel de moeite waard omdat alle zienswijzen ruimschoots de kans krijgen (en nemen) om hun argumenten duidelijk te maken.

Neem de tijd (ongeveer een half uurtje), lees ALLES, sla NIETS over, en oordeel dan zelf.

Evenwichtiger dan dit kan ik het niet maken.

Ga naar de link, lees, contempleer en vorm je eigen mening!

Mij hoor je niet meer .... zoek het maar uit!


Oops, een stuk in mijn vorige berichtje is niet doorgekomen. Daarom hier nog de rest van die tekst:

Het is een hele lap, maar het verdient de aandacht want het is een rustige, beschaafde discussie waarin alle "partijen" de ruimte krijgen en nemen.

Evenwichtiger dan dit kan ik het niet maken.

Neem dus de tijd (een klein uurtje), lees ALLES, sla NIETS over en vorm dan je eigen mening.

En nu hoor je mij niet meer ... zoek het zelf maar uit.


Ha, ha, ha John ik moet wel om je lachen. Je zegt dat ieder vrij is om het pad te kiezen dat hij/zij als het zijne/hare ziet, maar je bent op de een of andere manier kennelijk zo bang voor het feit dat mensen voor het charisma van Lama Ole Nydahl zouden kiezen, dat je met harde kreten en halve waarheden probeert te waarschuwen. Je lijkt wel een politicus.

Ook grappig dat je zegt dat Lama Ole Nydahl door geen enkele Tibetaans-Boeddhistische school wordt erkend, terwijl je tegelijkertijd beweert dat de hoek die hij kiest in de 'Karmapa controverse' volgens jou niet verbazingwekkend is. Lama Ole Nydahl wordt wel degelijk erkent door bijvoorbeeld de 16e Karmapa endoor Sharmapa maar ook zoals je laat doorschemeren door de 17e Karmapa Trinlay Thaye Dorje. Met Ole's keuze voor deze laatste heb je kennelijk een probleem gezien de manier waarop je het schrijft, en daarmee lijkt de aap uit de mouw en wordt duidelijk wat je bedoelt met


Volgens Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche (een Nyingma lama die dit weekend in Amsterdam was) denken sommige lama's n.a.v. het recente bericht dat de Dalai Lama zijn opvolger zal aanwijzen dat Z.H. zijn opvolger al gekozen heeft en in zijn buurt heeft. Hij zou straks Lama Karmapa Urgyen aanwijzen als zijn opvolger en dan zeggen dat dat eigenlijk de Dalai Lama is en dat Karmapa Thaye Dorje de Karmapa is.
De 5e Dalai Lama had ook voor zijn sterven zijn opvolger al aangewezen; toen dit kind op de troon gezet werd, verscheen de 5e Dalai Lama en boog voor hem; de 6e Dalai Lama stapte toen van de troon en boog voor de 5e.

Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche heeft een goede band met Jamgon Mipham Rinpoche, de vader van Karmapa Thaye Dorje. Zie:
http://www.namkha.org/...


Uit Boeddha's preek te Nagara (van Sir Edwin Arnold, 1885):

Deze woorden sprak de Meester:
Luister goed naar de Vijf Regels:

Regel Drie
Duld geen valse getuigenis, laster of leugen;
De waarheid is de taal van 't innerlijk schoon.


Francois GeelenDit allemaal lezende kwam bij mij opeens het volgende naar boven:

Gevoelens en meningen, allemaal wolken die voorbij gaan.....

Pluk een bloem en zet die voor je Boeddha neer en kijk hoe hij daarvan gaat glimlachen.

Tashi Delek

Houd boeddhisme in beeld, word hier vriend van de BOS

Laatste artikelen

Een sangha stichten doe je zo
29-05
Een sangha stichten doe je zo
Wat als je jezelf wel voorzichtig boeddhist wil noemen maar je niet per sé wilt aansluiten bij een bestaande richting? Of als je inspiratie haalt uit leraren van verschillende stromingen? Dan richt je een eigen groep Dharma vrienden op, en zo doe je dat.
Op een onbewoond eiland
19-05
Op een onbewoond eiland
Anne Kleisen (28) ging een week op vipassana retraite bij Jotika Hermsen. Ver weg van de stadse drukte was zij met 24 anderen totaal op zichzelf aangewezen. Geen enkele vorm van afleiding of contact tussen de aanwezigen en met het thuisfront is toegestaan. Een verslag over enge spinnen en droge grutjes.
Powerful beyond measure
13-05
Powerful beyond measure
Verpruts jij ook vaak juist de dingen die je écht graag wilt? Grote kans dat je bang bent. En niet zonder reden, want ergens in je verleden heb je uit zelfbescherming allerlei mechanismen opgebouwd om jezelf te verdedigen. In de zijnsoriëntatie leer je om niet weg te gaan van moeilijke situaties maar er juist bij te blijven om zo vanuit je kracht te kunnen opereren.
Dungens Dharma: Hoe kan je iemand vergeven die jou veel pijn heeft gedaan?
06-05
Dungens Dharma: Hoe kan je iemand vergeven die jou veel pijn heeft gedaan?
In Dungens Dharma beantwoordt Mabel van den Dungen maandelijks een vraag die door Bodhitv bezoekers is uitgekozen. Deze keer: Hoe kan je iemand vergeven die jou veel pijn heeft gedaan? Stuur jouw vraag naar Bodhitv en wie weet beantwoord Mabel die de volgende keer!
Grote vlekken, kleine vlekken, goedbedoelde vlekken
22-05
Grote vlekken, kleine vlekken, goedbedoelde vlekken
Wat doe je als rechtgeaarde boeddhist wanneer je ruzie hebt met een vriend? Chihiro Geuzebroek (24) keek toe bij een ruzie tussen twee boeddhistische vrienden. 'voor de lol betrekken ze de boeddhistische beoefening van de ander in het conflict. "Wat jij dus doet is echt zó erg niet boeddhistisch!". "Dat is zo erg jouw negatieve karma".
In het Zentrum zit men stil, Marleen dus ook! Deel zes
15-05
In het Zentrum zit men stil, Marleen dus ook! Deel zes
Marleen van der Leij kan niet eens stilzitten in de bioscoop. Het maakt niet uit hoe lekker de stoelen zitten of hoe leuk het gezelschap is, na tien minuten is ze al vijf keer van houding gewisseld. En juist zij gaat voor Bodhitv een meditatiecursus volgen! Volg haar belevenissen in deze tweewekelijkse column. Deel zes.
Stille kracht
08-05
Stille kracht
Welk boek maakte jou opmerkzaam op het boeddhisme? Voor Laurens van Aarle was dat The Tibetan Book of Living and Dying van Sogyal Rinpoche. 'Er stond dat de enige constanten
In het Zentrum zit men stil, Marleen dus ook! Deel vijf
02-05
In het Zentrum zit men stil, Marleen dus ook! Deel vijf
Marleen van der Leij kan niet eens stilzitten in de bioscoop. Het maakt niet uit hoe lekker de stoelen zitten of hoe leuk het gezelschap is, na tien minuten is ze al vijf keer van houding gewisseld. En juist zij gaat voor Bodhitv een meditatiecursus volgen! Volg haar belevenissen in deze tweewekelijkse column. Deel vijf.

Pagina 1 | .. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | .. | 116